Segrarbild "Två bilder"
Åter
Startsidan
Ovanstående bild fick följande omdöme:

”En härlig svartvit landskapsbild. Boningshuset med sin träddunge avtecknar sig fint mot den dimmiga bakgrunden. Den mörka åkern med blänk i lerjorden i förgrunden och de regntunga skyarna på himlen skänker kraft åt uttrycket i denna utmärkta komposition. Väl avvägd nyanserad gråskala. Det kvadratiska formatet perfekt för denna bild!”
Foto: Ragnar Andrén