Arne Hansson
Bor i Munka Tågarp utanför Ystad.
Fotograferar breda motivområden som: arkitektur antingen den är utformad av naturen eller människan, situationsbilder med människan i fokus, resedokumentärer och i princip allt det som gör mig nyfiken.
Jag har varit medlem i Ystads Fotoklubb sedan 1983 och fungerat som sekreterare i klubben sedan 1985.