Bengt Svensson
Jag heter Bengt Svensson och är medlem i klubben sedan 1980. Jag blev vice ordförande 1985 och är ordförande i klubben sedan 1989.
Jag började fotografera i 12-13-årsåldern och fick min fotografiska skolning i den lokala fotoklubben på 50-talet, då jag också lärde foto via Hermodskurser. I övrigt är jag självlärd som fotograf, med undantag av diverse kurser och workshops. 6x6 med tvåögda spegelreflexer var formatet som gällde då och svart/vitt och mörkrumsarbete var det som fascinerade mig, men färgdia var också spännande. Åt småbildsformatet hängav jag mig först i 20-årsåldern.
Under ett par årtionden blev det sedan mest semester- och familjefotande i dia men från och med medlemskapet i Ystads fotoklubb väcktes intresset igen för svart/vitt och mörkrummet.

Jag fotograferade länge analogt i såväl mellanformat (svart/vitt och dia) som småbild (mest dia och färg) men sedan mitten av 00-talet gäller det digitala. Jag är också mycket intresserad av fotohistoria, både bildens och teknikens historia, liksom av bildanalys och teoribildning kring fotografiet som konstart. Jag har också ägnat mig åt att undervisa i foto.
Mina motivområden är bl.a. arkitektur, stadsmiljöer, landskap - ofta letar jag efter spännande detaljer. Jag har en viss förkärlek för abstrakta bildkompositioner. Jag blev tidigt influerad av konstnärer som Mondrian, Kandinsky och Man Ray och de franska fotograferna som på trettiotalet och framåt arbetade i en surrealistisk anda.