Christer Rasmusson
Mina första bilder tog jag i början på 1950-talet då jag fick låna min fas- ters lådkamera. jag var då sju, åtta år gammal. Detta intresse har sedan följt mig genom åren.
Hade under rekryten tillfälle att få låna regementets mörkrum och där lära mig framkalla själv.
Tog mycket bilder i både S/V och dia.
Började på 80-talet göra bildspel vilket sedan blev den huvudsakliga delen av mitt fotograferande.
Tog de första digitala bilderna i slu- tet på 90-talet då företaget jag arbe- tade på skaffade några digitalkame- ror.

Blev ägare till min första digitalkamera 2003 och har sedan dess bara fotograferat digitalt.
Som pensionär har jag idag all möjlighet att få syssla med min hobby. Eftersom min hustru och jag reser mycket har det blivit en hel del bilder som jag nu sammanställer till digitala bildspel samt lägger upp bilder på min hemsida.
Som medlem i fotoklubben har man tillfälle att träffa likasinnade. Både den fotografiska som sociala del blir därför tillfredsställd med råge och träffarna leder till nya infallsidéer på den fotografiska sidan.