Lars-Håkan Hansson
Mottagare
av
Kardells
vandringspris
2013