Lennart Broberg
Fotointresset tog sin början i tonåren och då främst naturbilder och foton på kamraterna i orienteringsklubben i Malmö. Diabilderna var för mig spännande och monteringen i ramar roligt, trots att det tog tid i anspråk. Någon svart/vit fotografering med egen framkallning har jag inte ägnat mig åt.

Fotograferingen blev så småningom en växelverkan mellan dia och negativ färgfilm med pappersbilder. Systemkameran kom relativt tidigt i min ägo - inköpt hos Wretmarks foto i Malmö.

Numera - och sedan några år tillbaka - är den digitala tekniken till stor glädje för mig. Fotograferandet sker uteslutande i RAW-format med efterföljande bildbehandling i datorn.

Mina motivval är i huvudsak natur och arkitektur. Jag är öppen för situationer som uppstår för stunden likaväl som planlagd fotografering.

Omhändertagandet av bilderna efter behandling är en fråga i särskild ordning och kräver betydligt mer arbete än fotograferingen i sig. Fotoböcker samt bildspel är det som i nuläget är det mest förekommande. Förstoringar av särskilda foton har också ett berättigande.