Resultat från Trekampen 2014-11-14
med bildkommentarer från bildbedömmarna på de 25 bäst placerade bilderna. Bilderna visas i ej inbördes ordning
Resultat färgklassen
Resultat svart/vita foto
Resultat digitala foto
Digitala bilder, tema "Grönt"
Bilder påsikt färgklassen
Bilder påsikt svart/vita
Vår ordförandes kommentarer