Hedersmedlem Arne Hansson

Arne Hansson

Erhöll 5 maj 2022 – Förtjänsttecken i guld av Nils-Erik Jerlemar (Ordförande Riksförbundet Svensk Fotografi) och bevis för hedersmedlemskap av Kenny Fransson (Ordförande Ystads Fotoklubb)

Motivering:

En riktig slitvarg – så betecknas Arne! Med stor entusiasm har Arne ägnat oräkneliga dagar och timmar till fromma för fotoklubben. I alla föreningar är sekreteraruppdraget det absolut tyngsta och Arne har skött det långt utöver vad som rimligen kan krävas på posten.

Arne tog på sig sekreterarsysslan som tävlingsledare redan 1985 trots att han inte blev vald till uppdraget förrän 1989, då Bengt blev ordförande. Samtidigt har Arne fram till för några år sen i decennier skött allt arbete med klubbtävlingarna, interna och externa.

Arne har också administrerat våra studiecirklar i samarbetet med Medborgarskolan, vars stöd varit ekonomiskt gynnsamt för klubben. Inte minst har Arne alltid varit hjälpsam mot nya medlemmar och ställt upp med instruktioner i bildbehandling och annat tekniskt.