Historia

Ystads Fotoklubb bildades den 20 januari 1948 av 38 intresserade ystadbor, amatörer såväl som yrkesmän. Klubben har alltså åtskilliga år på nacken men är full av vitalitet!

Sammanslutningar av fotografer började bildas i slutet av 1800-talet, t ex Fotografiska föreningen i Stockholm, men de var få.

Det var först efter andra världskriget som fotorörelsen tog fart, många klubbar bildades då likt vår egen. Krigets avskärmning hade gjort att tillgången på fotomaterial och utrustning varit mycket begränsad.

Nu efter kriget kom importen igång, folk började få lite bättre ekonomi kanske, resandet började så smått ta fart. En bra tid för föreningsverksamhet var det också något årtionde före TV-ålderns inbrott i våra hem.

Under de gångna åren sedan dess har fotoklubben varit en trivsam mötesplats för fotografer med skilda motivintressen och skaparförmåga. Den har varit en god skola att förkovra sitt fotokunnande i och den har fostrat en hel rad goda fotografer – en del av dem har sedan nått stora framgångar professionellt. Bland yrkesfotografer som varit eller är medlemmar kan nämnas Gunnar Harnesk, Bosse Lasson, Per-Anders Jörgensen och Kenneth Isaksson. De flesta har förstås ägnat sig åt sin fotografiska hobby på sin fritid, men ändå nått framgångar i olika fototävlingar.

Klubben hade under sina första årtionden ett eget mörkrum och många av medlemmarna var duktiga svartvitfotografer. Idag är den digitala tekniken helt dominerande.

Klubben har genomfört flera stora utställningar under de gångna åren, t ex Revhusenutställningen i början av 1980-talet, och de fyra jubileumsutställningarna 1988, 1998, 2008 och 2018 på Ystads konstmuseum. I början av 1980-talet arrangerade klubben för första gången Skånefototävlingen och 2012 var klubben åter värd för denna regionala tävling och utställning i samarbete med Ystads konstmuseum. Klubben ställer också regelbundet ut på olika ställen i Ystad, bl.a. på biblioteket.

På senare år har klubben även flitigt deltagit i RIFO, inte utan framgång.