Klubbträff Ystad Österlen tävlingsregler

Klubbträff Ystad – Österlen 

Tävlingsregler

Klubbträff mellan Österlen och Ystad – Påsiktsbilder

Här tävlar klubbarna med påsiktsbilder som bedöms av extern fotograf/bedömare som jämför 2 slumpvis utvalda påsiktsbilder (en från Ystads fotoklubb och en från Österlen fotoklubb) med varandra.

Ca 50 påsiktsbilder per klubb. Valfritt antal bilder från varje deltagare. 

Tävlingsledare och några erfarna medlemmar i klubben gör urvalet till de 50 bilderna med spridning av deltagare.

Vandringspris till vinnande klubb.

Klubbarna är värdar vart annat år.