Om Hamnprojektet

Hamnprojektet i YFK startade som projekt under oktober månad 2017

Ystads hamn är under förvandling. Kajplatserna för färjetrafiken har flyttats och byggts ut för större färjor. Lantmännens silor i hamnen kommer att rivas för att lämna plats för havsnära bebyggelse.

Inom Ystads fotoklubb har en projektgrupp, Hamnprojektet, bildats under ledning av Sten Ahrén för att dokumentera faserna i hamnens förändringar. Nio av klubbens medlemmar har på olika sätt deltagit i projektet.

Hamnprojektet har haft tre delmål:

  • Insamla tidigare dokument (främst fotografier som tagits av gruppens medlemmar) som skildrar tidigare verksamhet i hamnen.
  • Dokumentera existerande verksamheter och anläggningar i hamnen före genomförandet av förändringarna.
  • Följa utbyggnaden och förändringarna i hamnen.

Hamnprojektet har redovisat arbetet i form av utställningar, några bildspel och flera fotoböcker.

Projektet är nu avslutat.

Projektet har stöttats av Ystad Hamn o Logistik AB samt Nordiska Förbundet För Fotografi (NFFF).