YFK Styrelse

Bengt Svensson, ordförande

Arne Hansson
, sekreterare och vice ordförande

Christer Pålsson
, kassör

Maria Karlsson, ledamot

Margaretha Ohlsson, ledamot

Suppleanter i styrelsen är:

Joakim Öman

Håkan Fredén

Ansvarsområden

Tävlingsansvarig: Elsebet Borg och  Inga-Britt Carlsson
Bildbedömning sammankallande: Lars-Håkan Hansson
Webbmaster: Joakim Öman