YFK Styrelse

Kenny Fransson, ordförande

Maria Sjöström, sekreterare

Christer Pålsson, kassör

Maria Gerhard, ledamot

Margaretha Ohlsson, ledamot

Suppleanter i styrelsen är:

Elsebet Borg

Lennart Eriksson

Ansvarsområden

Tävlingsansvarig: Elsebet Borg, Sten Ahren och Olle S Lundgren
Bildbedömning sammankallande: Elsebet Borg
Webbmaster: Vakant