YFK Styrelse

Kenny Fransson, ordförande

Maria Gerhard
, prel sekreterare

Christer Pålsson
, kassör

Håkan Fredén, ledamot

Margaretha Ohlsson, ledamot

Suppleanter i styrelsen är:

Elsebeth Borg

Joakim Öman

Ansvarsområden

Tävlingsansvarig: Elsebet Borg och  Inga-Britt Carlsson
Bildbedömning sammankallande: Lars-Håkan Hansson
Webbmaster: Joakim Öman