Vårtävlingen 2021

Vårtävlingen 2021

Coronaanpassad  till digitala bilder 

Intern klubbtävling
Extern bedömning

Vårtävlingen tävlingsregler

Resultat och kommentarer

Svartvit  Coronaanpassad

Färg Coronaanpassad

 Digital klass utgått