Presentation av klubben

Klubben har i dag drygt 50 medlemmar. Bortåt hälften av dessa brukar vara på plats på klubbmötena var fjortonde dag, torsdagar klockan 19.

Klubbmötena bjuder i allmänhet på bildvisningar av medlemmarna eller inbjudna gäster, utbildningsinslag som kurser/studiecirklar i till exempel bildanalys, fotografiets historia, Photoshop och bildspel och praktiska kvällar med foto-workshops. Den fotografiska bilden är alltid i centrum. Även fotoexkursioner står på programmet. När det gäller bildvisningar och kursverksamhet samverkar vi med Medborgarskolan.

Interna bildtävlingar, som Två bilder, är återkommande inslag. Bland klubbtävlingar kan också nämnas Kollektionstävlingen, Färgtävlingen, Vårtävlingen och Digitaltävlingen, som alla brukar samla många deltagare. 

Grupper av medlemmar engagerar sig också i olika projekt, såsom det pågående Hamnprojektet.
Klubben deltar också i RIFO och tävlar sedan snart 50 år tillsammans med Eslövs och Vellinge fotoklubbar (tidigare även Hörby FK) i den årliga Trekampen, där värdskapet alternerar mellan klubbarna. Vi åtar oss också gärna bedömningsuppdrag från andra klubbar. Vi har ägnat mycket cirkelverksamhet åt bildanalys och bildkritik.

Sedan många år tillbaka är vi också engagerade i Trekantkonkurrence med Jernbanernes fotoklub i Danmark och Fjälkinge fotoklubb. Vi har också årligt utbyte med Österlens fotoklubb. Klubben har initierat Närkampen där vi tävlar med Sjöbo och Österlens Fotoklubbar.

Klubben brukar åtminstone en gång om året ställa ut på Ystads Bibliotek. Vi har också vid flera tillfällen haft utställningar på Ystads konstmuseum.

2012 genomförde vi det årets SkåneFoto i samverkan med Ystads konstmuseum, där bilderna ställdes ut 10 november 2012 – 6 januari 2013.

Medlemmarnas intressen spänner mellan olika motivområden som landskap, arkitektur, natur, närbilder, makrofoto, gatufotografi och mycket mer och bilderna representerar såväl dokumentär- som konstfotografi. Tidigare fotograferades i mellan- och småbildsformat, färg, dia och svartvitt men på senaste åren har alla medlemmarna i stort sett uteslutande gått över till digitalt i olika format. I klubben återfinns också fotohistoriskt intresserade och samlare av fotografika.

Klubben har haft varierande hemvisten under sin tillvaro. Sedan några år disponerar vi en trevlig källarlokal med adress Kristianstadsvägen 4 B (mitt emot Ystads lasarett).